Erling Eide's Home Page


Orientering om rettsøkonomi 4. år og rettsøkonomi valgemne

Index:
Front Page
Publications:
Recent publications
List of publications
For studenter

Rettsøkonomi er et semiobligatorisk emne i 4.år og et valgemne (UJUR 8530) i 5. år. Nedenfor finnes eksamensoppgaver, noen sensorveiledninger og enkelte mønsterbesvarelser for disse emnene. Dessuten er oppført eksamensoppgaver og noen sensorveiledninger fra to mindre kurs i rettsøkonomi (JUROFFG og JURRESØK) under en tidligere studieordning. Problemstillingene er langt på vei de samme som finnes i dagens emner, men eksamenskravene var mer beskjedne.

 
Om å løse oppgaver i rettsøkonomi

 

Rettsøkonomi 4. år
Eksamensoppgaver
Sensorveiledning eksamensopgave høsten 2007

Sensorveiledning eksamensoppgave høsten 2009
 Kursoppgaver V10


Rettsøkonomi valgemne 5. år 

Valgemnet (UJUR 8530) kan også tas som et bachelor-kurs (UJUR 1830). Valgemnets omfang og emner er i hovedsak som for valgfaget i den tidligere studieordningen. Eksamensoppgaver, mønsterbesvarelser og sensorveiledninger er av samme art og er derfor like relevante for valgemnet som for valgfaget

Eksamensoppgaver

Mønsterbesvarelse V2000
Mønsterbesvarelse H2000
Mønsterbesvarelse V2001
Sensorveiledning H2000
Sensorveiledning V2001


Studentavhandlinger
Emnebank rettsøkonomi

Benyttede avhandlingsemner

Rettsøkonomi til offentlig rett grunnfag (JUROFFG)
Gitte eksamensoppgaver
Sensorveiledning V2000

 

Det lille valgfaget (JURRESØK)
Gitte eksamensoppgaver i rettsøkonomi
Sensorveiledning H2000 - Velferdstjenester
Sensorveiledning V2001 - Forurenseren skal betale
Sensorveiledning_H2001_Den_bedrovelige_vitenskap.htm 

 

Rettsøkonomiske studier i utlandet
LLM og PHD

 

Rettelser

Rettelser Eide/Stavang: Rettsøkonomi I
Rettelser til Eide/Stavang: Rettsøkonomi - Analyse for privatrett og miljørett, Oslo 2001