Rettsøkonomiske studier i utlandet

LLM

Hamburg

Institute of Law and Economics, Universitãt Hamburg.

Ettårig masterstudium som leder til LL.M.

Studiet inkluderer opphold ved også andre universiteter i Europa (bl.a. Bologna: http://mle.economia.unibo.it).

Opplysninger: http://www.emle-hamburg.de

Utrecht

Faculty of Law, Universiteit Utrecht

Ettårig masterstudium som leder til LL.M.

Opplysninger: http://www.law.uu.nl/english/llm

PD.D

Hamburg

Institute of Law and Economics, Universitãt Hamburg.

Opplysninger: http://www.emle-hamburg.de

Torino

University of Torino

Opplysninger: http://www.iel-turin.it/index.htm

USA

Rettsøkonomi på forskjellige nivåer kan studeres ved en rekke "Law Schools" og "Departments of Economics".

Professor Erling Eide kan gi ytterligere opplysninger om de ovennevnte studier