Espen Bjerkås

Jeg går på Informatikk på blindern, som har disse fagene:

Epost: espebje@ifi.uio.no