Dri2010

DRI2010

Internett, informasjonssøking og kildekritikk

Velkommen til Gruppe 1.3 sin hjemmeside i DRI2010!

Dette er en del av vår andre obligatoriske oppgave i faget Internett, informasjossøking og kildekritikk. Målet med oppgaven er en skape en unik
hjemmeside hvor vi diskuterer ulike aktuelle problemstillinger. Som f.eks skattelistene og deres innvirkning på personvern.

Øverst vil du finne oppgaver vi har levert i fagene DRI1001 (Digial forvaltning), DRI1010 (Personvern i offentlig forvaltning) og
DRI2010 (Internett, informasjonssøking og kildekritikk)
Både DRI1001, DRI1010 og Dri2010 er en del av studieretningen "Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet"
som ligger under Juridiske fakultet UIO, avdeling for forvalningsinsformatikk.

På DRI 2010 sin hjemmeside står det følgende om faget.

Kurset tar for seg oppbygning og funksjonsmåte til datanett med vekt på Internett. Emnet gir en innføring i søking i databaser og fritekst,
og hvordan ulike typer kataloger og søketjenester er bygget opp. I forbindelse med dette står informasjonsfrihet og kildekritikk sentralt.
Videre drøftes Internetts organisering, og nettets sosiale og samfunnsmessige sider.

Universitetet i Oslo er ikke ansvarlig for denne sidens innhold og konklusjoner