Databaser KHM


Manualer:
Gjenstandsbasen
Fotobase
Etnografisk base
Antikksamlingen

Om tilgang til fotobasen

Grong i 3D

Databaser:
Fotobase
Gjenstandsbasen
Etnografi


Annet:
O. Rygh Norske Oldsager

Digitalt Feltmuseum
Krøgenes D2
Krøgenes D7

Statistikk
MUSIT statstikk

Digitalt topografisk arkiv


Kart
Tekst
topark editering

Lagring
E-DATA & RESEARCH

H2020


Participatory approaches and social innovation in culture
European cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of the past.Espen Uleberg

espen.uleberg@khm.uio.no
tlf. 22 85 96 53
mob. 97 67 64 59