Velkommen til Fredriks hjemmeside
a.k.a "Mullah Fedon" a.k.a "Fånz" a.k.a "Fela" a.k.a "el Fado Tonto"

Blå Rød GrønnJeg er '79 årgang, født & oppvokst på Fagerborg,
ti minutter fra Universitetet, men bor nå på Sagene/Ila.
På Blindern har jeg tatt Mastergrad i 'IT: Språk, logikk og psykologi'
med dybde i (bedømming- & besluttnings)-psykologi.

Ellers har jeg brukt mye tid på Det Norske Studentersamfund.
Her har jeg siden 2003 bl.a. sittet i styret for Studentenes fotoklubb,
samt i Hovedstyret på huset.
Nå sitter jeg i Studentersamfundets Desisjonskommité,
som bl.a. etterser at Hovedstyret 'følger boka'.

Elles begynte jeg i fast jobb på Rikshospitalet i mai '07, som konsulent.Noen favoritt siter:

Musikk favoritter:

Venner & kjentes siter:

Utvalgte arbeider :

Disse kursene tatt jeg tatt:
 • A101, Grunnskurs i astronomi (12SP)
 • IN105, Grunnkurs i programmering (10SP)
 • INF102, Utvikling av datasystemer (15SP)
 • INF103, Fra brukerbrensesnitt til programvare (15SP)
 • INF111, Programmeringslabratorium (6SP)
 • INF1010, Objektorientert programmering (8SP)
 • INF4260, Menneske maskin interaksjon (10SP)
 • INF5270, Design av interaktive nettsteder (10SP)
 • MA001, Matematiske metoder (15SP)
 • MAT008, Diskret matematikk (15SP)
 • PSY110, Psykologi grunnfag (1. semester) (30SP)
 • PSY2300, Kognitiv psykologi I (10SP)
 • PSY2301, Bedømming og besluttningspsykologi I (10SP)
 • PSY3390, Bedømming og besluttningspsykologi II (10SP)
 • STK1000, Innføring i anvendt statistikk (10SP)
 • EXPHIL96, Examen philosophicum (15SP)
 • EXFAC96S, Examen facultatum (SV) (15SP)
 • MED-PREPAT, Pre-patologisk medisin
 • PED-VED, Vedvarende pedagogikk
 • ASOS2100, Asosiologi mellomfag
 • MAT-DIF(F), Diffus matematikk
 • SPY110, Sporadisk psykologi
 • MISA2000, Misantropologi
 • LIT-FRE, Frekvenslitteratur
 • FYS-LKT, Lineær kaosteori
 • HIS001, Kortsiktig historie
 • HIS-MEHE, Metahistorie
 • FYS-PSE, Pseudofysikk
Powered by
counter.bloke.com
Vedlikeholdt av Fredrik Svensen
Sist oppdatert: 29.07.08

Send meg gjerne e-post på fredrisv@ifi.uio.no
Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!