INF1060: Introduksjon til oprativsystemer og databaser

INF1080: Logiske metoder for informatikk

INF1300: Intruduksjon til databaser