Back to front page.

Mandatory assignments

Some of my mandatory assignments in some of the courses I've taken. (mostly in Norwegian)

MAT4200 - Commutative algebra
  • Frivillig innlevering 1
  • Frivillig innlevering 2 (legg merke til en feil jeg gjør i oppg 2. Jeg påstår aM (a ideal, M modul) er isomorf med a (x) M (tensorprodukt). Dette er selvsagt feil (men jeg har ennå ikke kommet på noen moteksempler) Men legg merke til at beviset funker likevel)
  • Frivillig innlevering 3
  • Oblig ("noe uklar" nest siste-oppgave. Ellers fornøyd)
MAT3500 - Topology
  • Oblig Litt "handwaving". 12.5/14 mulige poeng.
MAT2410 - Analyse 2 MAT2300 - Analyse 2 (gamle faget) MAT2200 - Grupper, ringer og kropper MAT2400 - Analyse 1 MAT4000 - Tall, rom og linearitet ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked