Fritz Albregtsen

[Fritz]

Stilling: Professor ved bildebehandlingslaboratoriet
Institusjon: Institutt for informatikk
Kontor: Rom 4419 i Informatikkbygget
Telefon: 22 85 24 63
GSM: 911 63 005
Email: fritz@ifi.uio.no
Privat: 22 30 88 41

Undervisning

Faglige interesser

Bildebehandling og bildeanalyse, herunder spesielt adaptive (dvs. bilde-styrte) metoder innen tekstur-analyse, bildeforbedring og bildekompresjon. Arbeider med anvendelser innen medisin, industri, og ``very remote sensing'', dvs behandling og analyse av spektra av sol-atmosf{ren.
Samarbeider med forskere på Radiumhospitalet, SINTEF/SI, FFI, PFI, Institutt for teoretisk Astrofysikk, Meteorologisk Institutt, Polarinstituttet, etc. Spesielt interessert i adaptive bildebehandlingsteknikker, bruk av tekstur for bildeanalyse, samt adaptiv kompresjon av bilder.

Ledige hovedfagsoppgaver

Avbilding av hjernens aktivitet.


Oppgaver i moderne medisinsk bildebehandling

Deteksjon av flater i 3D seismikk-data

Analyse av egenskaper ved store dynamiske bildemasser

"Corner detection"


< Les gjerne om hva student og veileder kan forvente av hverandre.


Veileder nå følgende Dr.Scient.-studenter:

Veileder nå følgende hovedfagsstudenter:


Tidligere Dr. Scient.-veiledning:


Recent publications (last 5 years)


Oppdatert 13. januar 2003 av Fritz Albregtsen.