This website will be closed down during 2014.


Thomas Hylland Eriksen's new site is now open at http://hyllanderiksen.net

You are now being redirected to the new Engaging with the world site.

 

 

 

 

 

 

 

home

hjem

 

index1

index2

pdfs

boker

boker

journalism

 

search

about

culcom

uio

 
 
 
 


 
 


Lærebøker og CD-ROMThomas Hylland Eriksen


Dagbladet
, sommeren 1994

Debatten i Dagbladet om norske versus utenlandske lærebøker er neppe en kamuflert EU-debatt, selv om man i disse paranoide tider kan fristes til å mistenke at debattantene har en skjult agenda. Debatten handler om forholdet mellom opprettholdelsen av en norskspråklig utdannelse og kravet om internasjonalisering. Alle bør vel kunne enes om at er ønskelig å oppnå begge målene. Det finnes norske akademikere som knoter såvel på norsk som på fremmedspråk (vanligvis engelsk). Slik sett har både "kulturnasjonalistene" og "internasjonalistene" oppgaver å utføre.Denne viktige debatten om nasjonale versus internasjonale krav til høyere utdannelse, bør nå utvides til å gjelde læremidler allment om den skal være på høyde med tiden. Stikkordene er CD-ROM og multimedia. Som lærebokforfatter opplevde jeg i vår at mitt forlag i London henvendte seg til et stort lærebokforlag i USA med tanke på mulig felles utgivelse av en av mine bøker. Det amerikanske forlaget svarte at de nok ikke var interessert: heretter ville de nemlig prioritere utvikling av multimedia-læremidler fremfor å utgi grunnbøker i samfunnsfag på papir. La denne erfaringen være en advarsel til oss alle, om vi innbiller oss at vi kontrollerer kunnskapsformidlingen bare vi har det trykte ord i vår makt.

Det viktigste nye massemediet i vår tid er CD-ROM. Dette mediet vil for alvor kunne lykkes i noe PC'en opprinnelig ikke klarte, nemlig å lenke oss til dataskjermen når vi skal tilegne oss ny innsikt. CD-ROM gjør det mulig å samle tekst, film, bilder, musikk på en CD-plate, kombinere dem på mer og mindre oppfinnsomme måter, og å invitere brukeren til å følge sine egne veier i utforskningen av materialet. Noen CD-plater erstatter oppslagsverk, noen erstatter brett- og videospill, noen erstatter videofilmer og igjen andre erstatter musikk-CD'er. Og noen CD'er vil definitivt erstatte lærebøker. Mulighetene er eventyrlige, og foreløpig har utviklerne av CD-ROM bare rukket å skrape i overflaten.

CD-platene, som ser ut som musikk-CD'er, spilles ikke av fra begynnelse til slutt mens man sitter og ser på. Avhengig av programmets kompleksitet, har brukeren en rekke muligheter til selv å velge hva han eller hun vil se/høre/lese. Ved avspilling av en spillefilm, for eksempel, kan man ved å klikke på en knapp på skjermen få opp et skjermvindu som forteller om omstendighetene rundt innspillingen, viser dreieboken, intervjuer med de involverte osv.

CD-ROM-teknologien er en sentral brikke i den elektroniske revolusjonen, og den vil kunne få enorme konsekvenser for informasjonsformidling, læring og tenkning. Kanskje vil virkningen av CD-ROM for tilegnelse av informasjon om noen år kunne sammenlignes med platespillerens betydning for tilegnelse av musikk?

Den nye teknologien har flere fordeler, sett med brukerøyne.

Den er billig i innkjøp. Har man først avspillingsutstyr, får man langt mer informasjon for pengene ved å kjøpe CD'er enn ved å kjøpe trykte bøker.

Den er praktisk og lett håndterlig. CD'er tar ikke opp stor hylleplass, og på nyere PC'er kan man lett ha for eksempel en ordbok på CD liggende i bakgrunnen mens man jobber med en tekst på et fremmedspråk, eller et digert oppslagsverk samtidig som man skriver en semesteroppgave på tekstbehandlingsprogrammet.

Den er attraktiv for mennesker som blir skremt av tykke bøker. Overgangen fra fjernsyn til CD er liten, og dette har programutviklerne utnyttet. En av de mest utbredte CD-ROM'ene heter The New Grolier Multimedia Encyclopedia, og er et komplett 21-binds leksikon som kommer på én CD-plate. Foruten 33 000 artikler av varierende lengde, inneholder oppslagsverket videosnutter, korte dokumentarfilmer, mange bilder og interaktive kart.

Fra en lærers perspektiv har CD-teknologien både fordeler og ulemper. Ved å tilby mange av de samme virkemidlene som fjernsynet gjør, virker CD'en mer motiverende enn bøker for elever og studenter som er mer fortrolig med film og etermedier enn med tekst. Den gir også muligheter til å søke effektivt i store tekster, slik at man i løpet av et par sekunder kan få opp samtlige artikler i Grolier hvor for eksempel "Aristoteles" er nevnt. Dessuten kan en CD levere andre typer av informasjon enn en lærebok, for eksempel ved å gjengi korrekt uttale samtidig som verbenes bøyningsformer vises på skjermen, eller ved å vise hvordan hopiindianernes tradisjonelle dans ser og høres ut. Hypertekst, der man ved å trykke på ulike knapper på skjermen kan hoppe i forskjellige retninger avhengig av hva man ønsker å vite mer om, tillater selvstendig oppbygning av kunnskap ­p; til forskjell fra den tradisjonelle læreboken, hvor man begynte på side 1 og så leste et kapittel i uken til man var kommet til side 432.

Ulempene har å gjøre med det potensielt overfladiske ved CD-platene. Som så mange andre massemedier i vår tid, gir en CD et mylder av allehånde informasjon, ofte uten indre sammenheng, og ofte uten at det gis mulighet til fordypelse i ett felt. Heldigvis, sett fra skriftkulturens perspektiv, har det seg slik at mens tekst tar liten plass, tar lyd og bilder stor plass. Man får ikke presset inn mer enn ca. 80 minutter musikk eller 50 minutter video på en CD, men den samme platen kan romme 320 000 sider ren tekst.

Det er foruroligende at forlagsbransjen blant annet i Norge hittil har reagert defensivt på den teknologiske utviklingen. Som med andre typer teknologi, gir CD-ROM både begrensninger og muligheter. Det er opp til programutviklerne og brukerne om den skal gjøre oss dummere eller klokere. Men at den kommer for fullt i løpet av de nærmeste årene ­p; det er det liten tvil om. De første interaktive språkkursene er alt lansert. Groliers multimedialeksikon er en stor salgssuksess, og ingen bør forbauses over det. Et 21-binds multimedia-oppslagsverk til tusen kroner! Den populære palaeontologen Stephen Jay Gould har nettopp lansert sin første interaktive CD, som gir engasjerende perspektiver på evolusjonslæren, presentert i en form som gjør innbarkede fjernsynsseere til studenter uten at de merker overgangen. Og de første læreverkene beregnet på universitetsnivå er på vei.

Det er fremdeles mulig å rynke på nesen og insistere på bokens vedvarende fortreffelighet, og dette er det gode grunner til å gjøre. Boken gir unike muligheter til fordypning. På den annen side skal vi ikke se bort fra at CD-platene i løpet av noen år vil utvikle sine egne former for fordypning.

Verd å merke seg er det i alle fall at så å si alle CD-ROM-plater hittil er utviklet i USA. Det er dyrt å lage en god CD. Peter Gabriels XPLORA 1, en av de mest komplekse CD-ROM'ene på markedet, tok det et team på ti personer ett år å sette sammen. For at et lite språkfellesskap som Norge skal kunne produsere sine egne læremidler på CD-ROM, er det derfor nødvendig å føre en bevisst politikk. Om markedskreftene skal få bestemme på dette området, vil premissene for vår høyere utdannelse -- i vid forstand -- bli lagt i USA i ekstrem grad.

La meg til slutt minne om at denne utviklingen er en langt større trussel mot de små språkfellesskapenes fremtid enn kulturpolitikken som er nedfelt i Maastricht-traktaten, i tilfelle noen skulle være i tvil.

©Thomas Hylland Eriksen 1994


Nexus