This website will be closed down during 2014.


Thomas Hylland Eriksen's new site is now open at http://hyllanderiksen.net

You are now being redirected to the new Engaging with the world site.

 

 

 

 

 

 

 

home

hjem

 

index1

index2

pdfs

boker

boker

journalism

 

search

about

culcom

uio

 
 
 
 


 
 

Hva er sosialantropologi?

Thomas Hylland Eriksen

hvaer

Universitetsforlaget 2004

Det ligger ekstra stoff på disse sidene!

I 2003 startet Universitetsforlaget en ny bokserie under tittelen "Hva er". Ideen bak serien er å presentere en serie akademiske fag og intellektuelle felt på en lettlest og inviterende måte. Da jeg ble bedt om å skrive boken om sosialantropologi, slo jeg til uten betenkningstid.

Mer om serien her.

Forordet til hva er SOSIALANTROPOLOGI lyder slik:

"Den ideelle leser av denne boken tilhører den mytiske størrelsen som man i forlagsverdenen og kulturlivet kjærlig omtaler som "den opplyste allmennhet". Den arketypiske representant for gruppen er en person mellom 17 og 95 som kan litt om alt, men som ikke nødvendigvis har spesialiserte kunnskaper på noe område, og som uansett har nok nysgjerrighet til stadig å gi seg i kast med nye områder, det være seg barokkens arkitektur, italiensk mathistorie, det tyvende århundrets språkfilosofi, USAs utenrikspolitikk før og nå – eller sosialantropologi. Det er også et håp at boken kan fungere for andre, kanskje til og med for lesere som kan noe antropologi fra før eller studenter fra nabofagene, og dem er det mange av – fra idéhistorie til biologi.

Disse bemerkningene må ikke tolkes som uttrykk for falsk beskjedenhet eller forbehold. Innenfor de gitte rammene – stikkordene er 150 små sider og opplyst allmennhet – har jeg presset inn så mye jeg har klart om hva sosialantropologien dreier seg om. Selvfølgelig har det vært nødvendig å foreta noen vanskelige valg, og like selvfølgelig vil noen av disse valgene være diskutable. Det får stå til. For øvrig har Olaf Smedal lest og kommentert hele førsteutkastet grundig, og jeg er ham stor takk skyldig, selv om jeg stadig påberoper meg retten til å være ansvarlig for feilene."

 

Det var gøy å skrive boken, selv om formatet -- 150 sider -- virket litt knapt. Men jeg kom da i mål på et vis, sensommeren 2003. Men så skulle det vise seg at min tolkning av begrepet "150 sider" var for liberal. Jeg måtte stryke en tredjedel av manus. Redaktøren og jeg ble enige om at det eneste mulige var å stryke noen enkeltkapitler. Denne typen arbeid tilhører ikke en forfatters yndlingsaktiviteter, men jeg hadde ikke noe valg.

På vebben gjelder imidlertid ikke sidetallbegrensninger, og jeg har derfor gleden av å tilby de to slettede kapitlene, samt et lite etterord som også måtte utgå, her.

For ordens skyld er jeg fornøyd med den trykte boken slik den er blitt.

Innholdsfortegnelsen så opprinnelig slik ut:

hva er SOSIALANTROPOLOGI?

Forord

Del I: Innganger


1. Hvorfor sosialantropologi?
2. Nøkkelbegrepene
3. Feltarbeid
4. Teorier

Del II: Nedslagsfelt


5. Resiprositet
6. Slektskap
7. Natur: Dette kapittelet måtte utgå.
8. Tenkning: Dette kapittelet måtte også utgå!
9. Identifikasjon
Tillegg: Om fagterminologi: Denne ble også strøket.
Litteratur
Stikkordregister

Slik presenteres boken på Universitetsforlagets nettsted:

Sosialantropologi kan forandre livet ditt. I denne boken har jeg villet vise noe av antropologiens magi for dem som ennå ikke er smittet.


Thomas Hylland Eriksen


hva er SOSIALANTROPOLOGI viser på en engasjert og aktuell måte at faget produserer kunnskaper om kulturell variasjon, og at antropologien tilbyr metoder og teoretiske perspektiver for å utforske, sammenligne og forstå slike mangeartede uttrykk for menneskelig væremåte. Hylland Eriksen fremhever at sosialantropologiens oppgave er å skape forbløffelse, å vise at verden er både rikere og mer komplisert enn det er vanlig å anta.