Et langt, kaldt land ...

 

... nesten uten mennesker. Det var tittelen på en bok jeg skrev i 1998, og som fremdeles er en ganske godt bevart hemmelighet. Den har sin egen side her, og selv om mange av tekstene som er samlet på dette nettstedet ikke har noe med Norge å gjøre, er det herfra de er skrevet. Altså i et langt, kaldt land nesten uten mennesker.

‘Et langt, kaldt land’ henger sammen med ‘Engaging with the world’, Thomas Hylland Eriksens engelskspråklige nettsted. I denne avdelingen ligger et utvalg norskspråklige tekster av forskjellige slag. Bruk menyen til høyre for å finne mer.

Jeg har omsider kommet meg på Facebook. Jeg er for tiden i gang med å bygge en ny filial av dette nettstedet, hvor en del kortere tekster blir samlet. Det føles litt som å rydde i garasjen. Duverden så mye rart som dukker opp!

 

 

about

az

subject

engl

pdf

search

boker


rule

Barth

Fredrik Barth – en intellektuell biografi (2013)

Norges viktigste sosialantropolog, Fredrik Barth (1928), har fått sin biografi. Den vil etter hvert få sin egen hjemmeside, men inntil da er forlagets presentasjonsside det beste stedet å gå for å finne ut mer om boken.

 

j

Barra

Veien til Barranquilla (2012)

Det var aldri meningen at Simón Arriba de las Casas skulle tilbringe hele livet i Bogotá, men han hadde liksom aldri kommet seg videre. Først den dagen han overrasket seg selv ved å kjøpe en sombrero vueltiao, innså han hva han måtte gjøre.
            Med Pablo Henriquez forholdt det seg annerledes. Hans planer begrenset seg til å tjene seg rik på Grønland eller i Australia eller et lignende sted før han fylte tyve. Da han fikk to kidnappere etter seg på halloween-kvelden, forandret alt seg for ham også.
            Både Simón og Pablo vet utmerket godt hvor de kommer fra, men de aner ikke hvilke vindmøller de må nedkjempe for å komme seg videre. Det eneste de vet med sikkerhet, er at de må komme seg til Barranquilla.
            "Veien til Barranquilla" er fortellingen om Simón og Pablo, men det er også en historie om fattigdom og rikdom, håp og skuffelser, dufter og stanker i dagens Colombia. Les mer her!

j

Utøya

Tekster om 22. juli 2011

j

Jared Diamond og det store bildet

Endelig utkom Guns, Germs and Steel på norsk i fjor, en kulturhistorisk reise fra siste istid til i dag. Jared Diamond er omstridt. Trond Berg Eriksen mener han legger for stor vekt på det materielle. Jeg er ikke helt uenig, men lot meg likevel begeistre nok til å skrive en innledning. Men hans neste bok, Collapse, var kanskje hakket bedre og mer aktuell, etter min mening.

 

j

Culcom

Culcom ble nedlagt sommeren 2010, men fremdeles finnes intervjuer, seminarrapporter og nedlastbare publikasjoner fra Universitetet i Oslos strategiske forskningsprogram 2004–2010 her

Et oppsummerende overblikk over Culcom, laget som programhefte i forbindelse med avslutningskonferansen, kan hentes her.

j

Biologisk og kulturelt mangfold

Et besøk på Færøyene sensommeren 2010 avfødte denne teksten, som er utkommet på færøysk i tidsskriftet Frø∂i, og som handler om forholdet mellom to typer mangfold.

j

Barokke teksturer, muskelkraft og melodier

Soft Machines 1971-konsert på Høvikodden er nå tilgjengelig på CD. Dette er en av de aller beste konsertutgivelsene fra den ‘klassiske’ perioden (med Hopper, Ratledge, Dean og Wyatt), og det måtte feires.

j

 

Identitetspolitikk splitter

Frederik Stjernfelt og Jens-Martin Eriksens kritiske bok om kulturalismen er betimelig, renser luften og peker mot et samfunn der det er fremtiden og ikke fortiden som danner grunnlaget for fellesskap.  

j

Makt er kommunikasjon

Manuel Castells skriver langt og grundig. Han skriver riktignok ikke spesielt godt, men til gjengjeld er han en støvsuger etter fakta og har viktige ting på hjertet om globalisering og kommunikasjonsmakt.

j

Claude Lévi-Strauss (1908–2009)

Den største antropologiske tenkeren i det 20. århundret døde 30. oktober 2009. I min oppsummerende nekrolog legger jeg særlig vekt på de romantiske og naturvitenskapelige trekkene ved dette utidsmessige geniet.

g

Spor etter fisk, datamaskiner, ord og tid

Inntil omleggingen våren 2008 skrev jeg en månedlig spalte i Magasinet, om alt mulig.(Nå skriver jeg en annen spalte der.) Her er noen av tekstene!

j

Farvel til gaveøkonomien?

Alle gode foreldre forsøker å lære sine barn at det viktigste i livet er gratis. I den akademiske verden skulle det også være slik, men etter femten års studenteksplosjon, virksomhetsplanlegging, byråkratisering, omstrukturering, såkalt effektivisering og enda mer såkalt kvalitetsreformering, virker det ikke slik lenger.

Desember 2006: Artikkelen er trykt opp i antologien Hva skal vi med vitenskap?

 

g

Siste dagers heldige

Det ville være en overdrivelse å påstå at min første roman fra 1999 ble mottatt med trampeklapp av et begeistret kritikerlaug. Den ble imidlertid ikke slaktet overalt. Opptil flere anmeldere likte boken! Men noen klassiker ble den ikke, gitt. Et par år etter utgivelsen laget jeg imidlertid en hypertekstversjon av boken, og ettersom Siste dagers heldige er en ikke-lineær fortelling som holdes sammen av et nettverk av assosiasjoner og ikke av en samlende intrige, fungerer hyperteksten etter min ringe mening ganske godt, kanskje bedre enn den trykte varianten. Her er den iallfall!

g

Historier om somaliere

Somaliere er kanskje den mest stigmatiserte etniske minoriteten i Norge, og de blir rutinemessig fremstilt som dårlig integrerte innvandrere. Spørsmålet er om det ikke også finnes andre historier om somaliske utvandrere til Europa, som ikke baserer seg på en lammende metodologisk nasjonalisme.

 

spill

Det som står på spill (2012)

«Katastrofen sommeren 2011 var en påminnelse om hvor sårbare vi er, både som mennesker og som samfunn. De aller mest grunnleggende verdiene i samfunnet ble utfordret av massemorderen. Han gikk til frontalangrep på fremtiden. Han angrep håpet og troen på at det nytter å bry seg.» Forlaget presenterer den her, og forordet samt første kapittel er lagt ut her.

j

soppel

Søppel: Avfall i en verden av bivirkninger (2011)

Fjerde bind i min løst redigerte serie om utilsiktede bivirkninger av moderniteten (de tre første handlet om hastverk, identitet og lykke) dreier seg om det overflødige, det motbydelige, stank og rotter, epostspam og overfylte søppeldynger, slumbyer, gjenvinning og oseaniske plastøyer. Spørsmålet er hvordan søppelet kan tas inn i meningsfylte kretsløp, men også hva som er søppel, hvordan noe (eller noen) blir søppel og ikke minst hvordan ting kan reddes fra forgjengelighetens spiraler. Første kapittel og litt til ligger her.


kvakk

store

Storeulvsyndromet: Jakten på lykken i overflodssamfunnet (2008)

Storeulvsyndromet. Vi lever i paradiset, men likevel klager vi. Overfloden har ikke gjort oss lykkelige. Denne boken kombinerer vitenskapelige funn, historier fra skjønnlitteraturen og personlige anekdoter i et forsøk på å finne ut hva som gjør livet verdt å leve.Ideene er både gjenkjennelige og overraskende, og har klare politiske implikasjoner. Boken kan bestilles her, og første kapittel kan leses her.

kvakk

røtter

Røtter og føtter (2004)

Hvem ser du i speilet om morgenen, og hvorfor? Hva skal til for å skape en sterk vi-følelse? Er det virkelig nødvendig at alle gruppefellesskap ekskluderer og stereotypiserer andre? Og hva har klassisk musikk og heavyrock med dette å gjøre? Røtter og føtter kom ut i 2004.

bopp

øye

Øyeblikkets tyranni (2001)

Denne bokens påstand er at langsom tid burde stå på toppen av enhver ønskeliste i informasjonssamfunnet. Her har småbarnsforeldre, boklesere, pensjonister, fagforeningsfolk, ledere og politikere en felles kampsak. Mer her. Og litt her.

kvæ

hva

Hva er sosialantropologi? (2004)

Denne korte introduksjonen til antropologi ble skrevet til Universitetsforlagets "Hva er"-serie. Den norske utgaven er litt kortere enn den engelske (What is Anthropology?), og kapitlene som måtte utgå, ligger her.

kvæ


frihet

Frihet (2007)

Den tredje boken i Culcoms bokserie tar for seg frihet, og inviterer til en reise fra det nyliberalistiske Norge og karikaturstriden til tuberkulosesanatoriene og Woodstock. Og bakenfor lurer miljøkrisen... Bokens hjemmeside er her.

kvæ

Origami

Thomas Hylland Eriksen og historien om origamijenta: En film om papirbretting, kjærlighet og nyliberalisme. Nå på DVD!

gurgle

Stedet

På stedet løp: Konkurransens paradokser (med Dag O. Hessen, 2012)

Hvorfor kan ikke trærne i skogen nøye seg med å bli tre-fire meter høye? Hvorfor må det lanseres nye mobiltelefoner hver eneste uke? Hvorfor overgår politikerne hverandre med umulige løfter hver gang det er valgkamp? Denne boken om både kultur, samfunn og ikke minst biologi handler både om årsakene til fremskritt og årsakene til at fremskrittet ikke nødvendigvis bringer oss fremover. Det er jo bare plass til tre på pallen, uansett hvor fort man løper. Det står litt mer om boken på forlagets presentasjonsside, og et prøvekapittel er lagt ut her.


kvakk

SST

Små steder, store spørsmål (2010/1993)

Det var våren 1992 at Berit Berge i Universitetsforlaget tok kontakt med meg med tanke på å få skrevet en innføringsbok i sosialantropologi på norsk. Da jeg takket ja og gikk i gang, hadde det aldri falt meg inn at jeg ville holde på med den samme boken 18 år senere ... Denne tredje utgaven er nesten identisk med den tredje engelske utgaven (Small Places, Large Issues), og er mer konsis enn de to første utgavene på norsk. Dessuten er den oppdatert og forbedret, og de dårligste vitsene er slettet. Her er litt mer.

kvakk

glob

 

Globalisering: Åtte nøkkelbegreper (2008)

Denne norske utgaven av Globalization: The Key Issues ble laget sommeren 2008 og utgitt samme høst. Teksten er justert og oppdatert litt, eksemplene svakt fornorsket. Forlaget skriver dette om den, og her er et utdrag.


glob

inter

Internett i praksis (2005)

I første del av 2000-tallet veiledet jeg et halvt dusin studenter som forsket på ulike aspekter ved Internett. Oppgavene deres var så varierte – og så gode – at jeg foreslo at vi kunne lage en bok med høydepunkter. Her er den!

kvo

grenser

Grenser for kultur? (2007)

Spørsmålstegnet hadde vært der hele tiden, selv om det kanskje hadde vært overflødig. Boken, redigert sammen med Øivind Fuglerud, tar opp kulturaliseringen i den norske diskursen om minoritets–majoritetsrelasjoner. Mitt kapittel, "Mangfold og forskjellighet", er en noe forbedret versjon av "Diversity versus Difference".

d

Antropologi:info

Dette nettstedet, redigert av Lorenz Khazaleh, er klart det beste norske, og et av de beste internasjonalt, som dekker antropologisk relaterte emner.

blo

Litt om negerkonger og hottentotter

"Negerdebatten" var høsten 2006 igjen over oss, denne gang med utgangspunkt i klassisk skandinavisk barnekultur. Forrige gang vi diskuterte ordet neger her i landet, like etter århundreskiftet, viste debatten at de fleste norske som deltok mente at neger var et greit ord for å beskrive mennesker av afrikansk avstamning. De det gjaldt, altså "negrene", var nesten uten unntak mindre begeistret. Mange debattanter mente at det var unødvendig å ta hensyn til dem. Denne artikkelen har ikke stått på trykk noe sted. Det var snart jul, og jeg lengtet etter ro og fred.

blo

Mer

Gå til registrene i menyen øverst til høyre eller til Engaging With The World for flere tekster og lenker.

glob

 

Den globale drabantbyen (med Sharam Alghasi og Elisabeth Eide, 2012)

Groruddalen – flerkulturelt paradis eller ghettohelvete? Denne boken, et produkt av Alna-prosjektet, viser flere fasetter av Norges mest folkerike dalføre, og avslører noen myter underveis. Mer om prosjektet her. Et kapittel er lagt ut her, og forlagets nyttige presentasjonsside befinner seg her.

kvakk

Hva alle bør vite om naturkultur

Dette kapittelet i Hagtvet/Ognjenovics Dannelse ble skrevet før den mye diskuterte ‘Hjernevask’-serien på NRK (og justert litt etterpå), og kan leses som en kommentar til problematikken rundt arv og miljø og, ikke minst, kampen om definisjonsmakt i akademia.

kvakk

Et lite stykke anti-Norge

Groruddalen. "Flerkulturell idyll eller ghettohelvete?" spør journalistene. Svaret er: Ingen av delene, ikke engang noe midt imellom. Her er litt av vår versjon.

Ellers tillater jeg meg å anbefale Alna-prosjektets nettsider, som stadig blir oppdatert med nye forskningsresultater.

kvakk

Noen artikler fra Norsk Antropologisk Tidsskrift

Akademisk ambivalens
Intervju med Harald Eidheim

Frihet og determinisme
Et grunnlagsproblem i antropologiske studier av fellesskap

Fra misforståelse til irrelevans?
Noen refleksjoner om antropologien og mediene

kvakk

 

kultkom

Kulturell kompleksitet i det nye Norge (2011)

Fra 2005 til 2009 hadde Culcom 40 masterstipendiater, som til sammen representerte mer enn ti fag. De skrev om en rekke ulike temaer, fra kristen pietisme i Rogaland til metodologisk nasjonalisme i norsk sosiologi, fra polsk arbeidsinnvandring til sjia-islam, og fra statsborgerskapslovgivning til tamilske tempelritualer. I denne boken, redigert sammen med Hans Erik Næss, er høydepunktene fra denne studentforskningen samlet. Tekstene viser ikke bare at det nye Norge er mangfoldig, men også – og kanskje i like stor grad – et mangfold av innfallsvinkler, temaer og forskerblikk rettet mot dagens sammensatte norske samfunn.

kvakk

Samfunn

Samfunn (2010)

Hva er et samfunn? Spørsmålet har vært stilt mange ganger, og er implisitt i mye av forskningen om global flyt, transnasjonale prosesser og flerkulturalitet. Denne boken forsøker å gjøre to ting: Å oppsummere forskningen som har vært gjort ved Culcom siden 2004, og å gi noen tentative svar på spørsmålet om hva det norske samfunn er i dag. Her er statsborgerseremonier, språklige endringer, pengeoverføringer til slektninger, tokulturelle tamiler og mye mer. Boken, som er den siste i Culcoms bokserie "Det transnasjonale Norge", har sin hjemmeside her.

g

Trygg

Trygghet (2006)

Første utgivelse i Culcoms bokserie: Lever vi i et trygghetsnarkomant eller et frihetsfundamentalistisk samfunn? Er trygghet i det lille forenlig med utrygghet i det store? Mer.

kva

Normal

Normalitet (2006)

Andre utgivelse i Culcoms bokserie, redigert sammen med Jan-Kåre Breivik: Sier du normalitet, sier du også avvik. Hvilke forskjeller fører til utestengning hvor og når? Og må man for enhver pris være normal? Mer

glob