Flagget er et klikkbart kart.

 

Gikk Norge direkte fra barbariet til dekadensen uten å ta veien om sivilisasjonen? Det kan man neppe med hånden

 

You are currently in Network.

For Network central, click here.

For Engaging with the world central, click here.


 

på hjertet si. Mellomkrigstiden og etterkrigstiden hadde utvilsomt elementer av noe sivilisatorisk, min egen genealogi, og de fleste norskingers, skulle jeg tro, er et mikrokosmos av denne anstendighetsgnisten. Min tippoldefar var fiskerbonde i den ytterste utkant. Det var også min oldefar, men han var i det minste skriftlærd – i fritiden gjorde han det ganske bra som læstadiansk predikant. Han døde nitti år gammel på et sykehjem i Tromsø, og hadde gode grunner til å være fornøyd med livet. Da han ble født, samme år som Darwin utga Artenes opprinnelse, døpte de ham Halvor i full fart fordi legen hadde erklært at han neppe kom til å leve mer enn seks måneder. Farfar fikk et slags opprykk og ble drosjesjåfør, senere drosjeeier i stand til å forsørge kone og fem barn, hvorav tre etter tur tok den respektable akademiske graden examen artium. Faderen var journalist og stolt av sitt opplysningsprosjekt, mens jeg ble professor uten å forsøke. Det ligger noen dråper sivilisasjon der bak et sted, det er jeg ikke et øyeblikk i tvil om.