Flagget er et klikkbart kart.

 

Kulturhistorien ser ut til å operere ut fra to komplementære tendenser. På den ene side

 

You are currently in Network.

For Network central, click here.

For Engaging with the world central, click here.


 

begynte menneskets historie med små familiegrupper, som ble erstattet av horder, som igjen ble erstattet av stammer, av bystater, av nasjonalstater og nå av EU og FN. På den annen side levde vi først i store klaner, så i ættelinjer, i storfamilier, i kjernefamilier, i seriemonogame og ustabile småfamilier. Nå lever vi i tiltagende grad i hushold der enkeltpersonenes ve og vel er mange ganger viktigere enn fellesskapets, hjem som bare danner en midlertidig og tilfeldig ramme omkring enkeltmenneskers behov for selvrealisering – og utviklingen fortsetter! Halvparten av husstandene i Oslo var enslige de siste par tiårene, på slutten levde en million av fire og en halv i énpersonshushold, og etter at irking og multipple epostkontoer ble vanlig, fikk landet flere innbyggere enn det ville være i stand til å begrave. De siste tyve årene har mitt liv, iallfall i så henseende, vært som en fast forward-versjon av kulturhistorien de siste hundreogfemti årene, skjønt jeg bare har nådd individnivået, oppløsningen av subjektet har jeg ikke merket så mye til ennå, takk for at dere spør.