Land forsvinner

 

 You are currently in Network.

For Network central, click here.


 

FROM OUR STAFF CORRESPONDENT IN LONDON. Sent i går kveld (GMT) ble det klart at Norge ikke eksisterer lenger. Det lille europeiske landet, som i India særlig er kjent for å forestå utdelingen av Nobels Fredspris, ser ut til å ha forsvunnet i Nordsjøen ved en tragisk naturkatastrofe. Ingen har klart å etablere kontakt med verken personer, faksmaskiner eller vebbtjenere i Norge siden klokken 8 p.m., GMT, i går kveld.

Norge, som utgjorde den vestlige delen av den skandinaviske halvøya helt nord i Vest-Europa, var et fjellrikt, langstrakt land rikt på naturressurser, men det var nesten uten innbyggere, hvilket særlig skyldtes de harde klimatiske forholdene og det skrinne jordsmonnet. Innbyggertallet ved forsvinningen anslås til 4,6 millioner mennesker – mindre enn Bangalores befolkning, og bare en tredjedel av Delhis. Arealet var derimot hele 324 000 km2 inkludert den ubebodde øygruppen Spitsbergen, altså litt mer enn Uttar Pradesh, som har over 160 millioner innbyggere.

Norges moderne historie begynte da det frigjorde seg fra Sverige gjennom en ublodig deling i 1905, etter flere tiårs politisk og kulturell nasjonsbygging. Landet var nøytralt under første verdenskrig og okkupert av tyskerne under annen verdenskrig, med på å etablere FN og medlem av NATO fra starten av. Norge har hatt diplomatiske forbindelser med India siden vår uavhengighet. I tiårene etter krigen var det sosialdemokratiske Arbeiderpartiet det ledende politiske partiet, og regjerte det meste av perioden. Norge var et konstitusjonelt monarki, i likhet med Storbritannia.

Til tross for sitt beskjedne folketall, var Norge på flere områder et land som gjorde seg gjeldende i

verdenssamfunnet. Det var verdens nest største petroleumseksportør, skjønt det ikke var medlem av OPEC. I 1972 og 1994 markerte det lille norske folket sin kjærlighet til frihet og uavhengighet ved å si nei til medlemskap i EU ved demokratiske folkeavstemninger. Norge var også en ledende skipsfartsnasjon og eksportør av fisk, trelast og aluminium, og var et aktivt medlem av FN og andre humanitære organisasjoner. Den indiske samhandelen med Norge har alltid vært beskjeden.

Selv om Norge så sent som midten av 1800-tallet var et tilbakeliggende og underutviklet land, hadde det de siste femti årene av sin eksistens en unik posisjon som et av de mest velorganiserte og velstående vestlige samfunnene. Ved siden av Sverige og Danmark var Norge en ledende europeisk velferdsstat, med utstrakt likestilling mellom kjønnene og omfattende sosiale sikkerhetsordninger. Arbeidsløsheten var lav også i europeisk målestokk, og befolkningen var relativt homogen, med unntak for den lille samiske urbefolkningen helt i nord og klynger av innvandrere i de små urbane sentrene i sør.

Det levde 3500 indere i Norge (antallet pakistanere var betydelig høyere). De fleste av dem var medlemmer av profesjonene, diplomater, forretningsfolk eller studenter. Det fantes også noen få alminnelige arbeidsmigranter, konsentrert i den klimatisk relativt milde sonen rundt hovedstaden Oslo.

Seismologiske forskere ved University College London uttalte sent i går kveld til BBC at de fremdeles var usikre på årsakene til at Norge var forsvunnet. Alle indikasjoner tyder på at det har vært et stort jordskjelv, men ingen uregelmessigheter er registrert av instrumenter noe sted.

 
Flagget til høyre er et klikkbart kart.