Flagget er et klikkbart kart.

 

Avgangshallen på en stor flyplass som Kastrup har en stemning av kontrollert nervøsitet og hektisk virksomhet, men fremfor

 

You are currently in Network.

For Network central, click here.

For Engaging with the world central, click here.


 

alt er den preget av selvtilfreds eleganse og glatt effektivitet. Avgangshaller er små lommer av koselig komfort, monden luksus og tillit til kapitalismen og moderne teknologi, som stort sett med hell gir de fortapte reisende inntrykk av at verden er et velordnet handlesenter hvor alt kan ordnes med et VISA-kort, og hvor bagasje først forsvinner inn i et mørkt hull, for så på magisk vis å materialisere seg ved et tilsvarende hull et helt annet sted på kloden bare få timer senere. De kan saktens trenge slike oaser, de arme reisende, som ubønnhørlig blir skuffet nådeløst ut i Den virkelige verden noen minutter etter sin virtuelle ankomst i fremmede land. Selv om landet ikke trenger å være mer utenlandsk enn Danmark, hvor den alvorligste kulturelle misforståelsen norskinger blir utsatt for, består i at de blir forvekslet med svensker.