<!-- <!-- function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }} else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload(); } MM_reloadPage(true); // --> function MM_swapImgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; } function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } function MM_swapImage() { //v3.0 var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];} } //-->

  "Den er en teori om, kan du si, bivirkningenes overtak. Det er alltid flere bivirkninger enn tilsiktede virkninger. Tilsvarende  You are currently in Network.

For Network central, click here.

For Engaging with the world central, click here.


 

er det alltid mange årsaker som leder frem til en hvilken som helst virkning. Alt har mange årsaker og mange virkninger. Alt er vifteformet både forover og bakover, og alt kolliderer med alt annet. Det er slik informasjon virker, og når jeg gir kurs om biblioteksystemer, vebbsøk og denslags, sier jeg alltid dette først. Jeg holder alltid en sjokkerende dobbelttime om kaosteori, og deretter en mer oppbyggelig dobbelttime om kompleksitetsteori. Da er studentene passe møre, og er klare for å begynne å lære om måter å avgrense seg på. Passe ydmyke også, hvis forelesningene mine virker som de skal."

"Si meg, min gode mann, er dette som du snakker om nu, er det la oss si en utbredt måte å tenke på for tiden?"

"Ikke veldig utbredt. Det finnes massevis av akademikere som prøver å redde sin ene sannhet, ikke sant, noen av dem holder hovedfagskurs om Sannhet med stor S, skikkelig sammensnurpet i rompa, ikke sant – mens andre bare stenger verden ute. De nekter å ta inn over seg at rot er mer grunnleggende enn orden, at det alltid vil finnes mange flere måter noe kan være rotete enn ryddig på. Noen har kapitulert og mener at alle sannheter kan være like gode, de nøyer seg i stedet med å snakke om hvordan vi går frem for å konstruere sannhet. Og samtidig hadde vår forlengst abdiserte landsmoder fullstendig rett da hun uttalte, i første halvdel av nittitallet en gang, at alt henger sammen med alt annet. Jeg snakker blant annet om hvordan små årsaker kan få store virkninger. Meteorologien er et slikt komplekst system, det finnes ingen modell som kan simulere det, kartet er det samme som terrenget for å si det slik. Svingningene på børsen også. Men informasjonen som er lett tilgjengelig, for eksempel på vebben eller i Library of Congress, er mange ganger mer kompleks, selvfølgelig, enn været. La meg ta noe som ligner. En berømt artikkel som ble skrevet av en landmåler på femtitallet, som het <How long is the coastline of Britain?> – den viste at svaret på dette egentlig nokså tilforlatelige spørsmålet avhenger av hvor detaljert du går til verks. Det er klart at du får et annet resultat hvis du trekker målebåndet rundt hver eneste lille stein enn hvis du tar for deg en serie flyfotos i middels skala. Dette er ikke kunnskapsnihilisme, det er hyperrealisme. Slike ting som at det totale antall mulige sjakktrekk er større enn antall atomer i universet. Og dette på et åtte ganger åtte kvadraters brett med til sammen toogtredve brikker, og ikke kan de bevege seg etter forgodtbefinnende heller! Er det noen som på alvor tror at de slipper unna bivirkningene når selv et bittelite mikrokosmos av verden har sånne egenskaper?"

 
Flagget til høyre er et klikkbart kart.