Flagget er et klikkbart kart.

 

Det er fire måneder siden Ali reiste til slektningene sine i Punjab, og nå forstår jeg det han snakket om bedre. Macene mine

 

You are currently in Network.

For Network central, click here.

For Engaging with the world central, click here.


 

har i flere år kollapset jevnlig, alltid på de minst passende tidspunkter (det vil si når som helst), under vekten av alle tilleggene og kontrollpanelene jeg tankeløst har fylt systemmappene opp med. Kompleksiteten vokser nemlig med en faktor av to. Hvis du har to systemtillegg, har CPU’en bare én ekstra relasjon å holde orden på – de to tilleggene må være kompatible med hverandre. Men så kommer Ethernet-tillegget du trenger for å kommunisere med verden, QuickTime-tilleggene for å kunne se video på skjermen, MacLink-tillegget for å kunne lese filer fra de andre programmene, altså hovedsakelig Microsoft-greier; IOmega-kontrollpanelet for å kunne lese og skrive til Zip og Jaz, Open Transport-tilleggene som gjør Internettkontakt raskere, lydpaneler, talegjenkjenning og alt det andre rasket. Når jeg doblet antall kontrollpanel, skjedde ikke bare en fordobling av kompleksiteten, det var verre enn som så. Hvis det var én relasjon å holde orden på ved to systemtillegg, ble det tre relasjoner ved tre tillegg, seks ved fire, ti ved fem og femten ved seks. Da jeg var oppe i femten systemtillegg, var antall relasjoner som måtte være kompatible med hverandre 120, og nå har jeg noe i nærheten av førti. Alle årsaker har mange virkninger, nå er systemfilen min som et Pong-spill med førti racketer og baller.

Datavirus er mine viktigste sykdommer. I likhet med de såkalt virkelige sykdommene, er de fleste ren hype.