This website will be closed down during 2014.


Thomas Hylland Eriksen's new site is now open at http://hyllanderiksen.net

You are now being redirected to the new Engaging with the world site.

 

 

 

 

 

 

 

home

hjem

 

index1

index2

pdfs

boker

boker

journalism

 

search

about

culcom

uio

 
 
 
 


 
 

Politisk opposisjon?


Thomas Hylland Eriksen

Leder, Samtiden nr. 1-97

 

Det har vært sagt, forlengst til det kjedsommelige, at det ikke lenger finnes noen politisk opposisjon i Norge. Det politiske rom, hvis yttervegger ble markert av supermaktene Sovjetunionen og USA, har kollapset. Det er derfor politikerne snakker om "ideologienes død", men det er nok av samme grunn at den kyniske, om velmente, harseleringen med statsminister Jaglands "norske hus", så lett setter seg i vrangstrupen.

Det var lett å være radikal vesteuropeer på sekstitallet, syttitallet og -- tro det den som vil -- på åttitallet. Stilt overfor lokale miljøkonflikter, global imperialisme eller kriger i fjerne strøk, var de fleste utstyrt med pålitelige kompasser. Nittitallets konflikter møtes imidlertid med ambivalens og handlingslammelse. Vi har fått kriger uten "good guys" og "bad guys", vi har et kapitalistisk verdenssystem som ingen for alvor tror de kan avskaffe, og nasjonalstatene vakler under tyngden av intern identitetspolitikk og global økonomi.

 

De få alternativene som presenteres, er lite troverdige. Enkelte visjonære tror at Internett vil gjøre det mulig å utvikle en global offentlighet; andre har fremdeles tillit til at verdenskapitalismen vil medføre sosial rettferdighet. Det finnes også fundamentalister som tror at moralsk renhet er et effektivt middel til å skaffe seg kontroll over tilværelsen, og isolasjonister som vil trekke sitt land tilbake fra den turbulente verden utenfor.

For å slippe å vente på Godot, vil Samtiden i dette og kommende numre utforske mulighetene for en politisk opposisjon, et alternativ til systemtroskap, ambivalens og fundamentalisme.

Som kjent er der intet nytt under solen, og det er heller ikke første gang at ideologiene blir erklært døde. Tidlig på sekstitallet var det også bred enighet om at deres tid var omme. Kort etter dannet Vietnam-krigen og Woodstock-festivalen utgangspunktet for en bred og mangfoldig politisk motkultur, som kanskje ikke lyktes i å snu kloden på hodet, men som brakte den tilstrekkelig ut av bane til at vi fremdeles merker ettervirkningene.

Samtiden får fra og med dette nummeret en liten ansiktsløftning, og vil dessuten senke utgivelsestakten ved å utgi fire hefter, hvorav to dobbeltnumre, i år. Det vil bli færre, men desto viktigere artikler i tidsskriftet. Less is more, som det heter på moderne norsk.©Thomas Hylland Eriksen 1997


Nexus