home

hjem

alfa

saks

boker

 

sok

om

 

culcom

uio

 
 
 
 


 
 

Et langt, kaldt land ...

... nesten uten mennesker

 

Thomas Hylland Eriksens nettverk av tekster

glob

Tekster på norsk, sortert etter tema

 

Dette er ingen katalog, men et utvalg tekster. Det finnes flere mulige måter å organisere dem på, og løsningen er en slags organisk masse av korte og lange, akademiske og ikke-akademiske tekster, sortert på fire måter; bortsett fra denne, finnes en alfabetisk indeks på norsk, samt en tematisk og en alfabetisk på engelsk.

Det går an å sende en mail hvis det er en tekst som savnes. Ellers foreslår jeg å betrakte dette utvalget som en jungel eller et økosystem, som riktignok ikke er helt integrert (og neppe noen gang vil bli det), men som til gjengjeld heller ikke er statisk.

glob

scu
Sculpture by Ashot Tonoian

glob

Tekster om 22. juli 2011

 

 Kunnskapens former

yellow2Akademisk ambivalens (2008) pdf

yellow2Bourdieu møter seg selv i døren (1997)

yellow2Bør universitetsansatte forske? (1996)

yellow2Charles Darwin (1997)

yellow2Darwins blinde flekker og moderne biologi (1999)

yellow2Eco: Kunsten å skrive en akademisk oppgave (2002)

yellow2Farvel til gaveøkonomien? (2006)

yellow2Fra misforståelse til irrelevans? (2011) pdf

yellow2Frihet og determinisme (2008) pdf

yellow2Hva alle bør vite om naturkultur (2011)

yellow2En liten dråpe kompleksitet: Antropologer i offentlig debatt (1996)

yellow2Det indre og den andre (2004)

yellow2Kulturoversettelse: Felles praksis og kontekstualisering (1992)

yellow2Leonard Borgzinner (1957-1990) (1990)

yellow2Lévi-Strauss er ute av tiden (2009)

yellow2Mørkets hjerte i El Dorado (2000)

yellow2yellow2Om gode forskere og dårlige mennesker (1997)

yellow2Populariseringens dilemma (1993)

yellow2Postkolonial klassiker (1994)

yellow2Skrivemåter Leder i Samtiden 1-96 (1996)

Teori

yellow2Ubehaget ved kulturen (1997)

yellow2Darwinismen -- er debatten slutt? (1998)

yellow2Egoisme (1999)

yellow2Har vi råd til å miste naturen? (1995)

yellow2En handelsreisende i kulturelt mangfold. Om Clifford Geertz (1994)

yellow2Et sosialantropologisk perspektiv på livskvalitet (1992)

yellow2Hvorfor samfunn kollapser (2005)

yellow2Lévi-Strauss: Den ville tanke (2002)

yellow2Mauss: Gaven (1995)

yellow2Opplysning og romantikk: Nittitallets debatter om kulturbegrepet (1996)

yellow2Samfunn (2010)

yellow2Små steder, store spørsmål -- innføring i sosialantropologi (Small Places, Large Issues: Introduction to social anthropology) (1993/1998/2010)

yellow2Små steder, store spørsmål, 3. utgave (2010)

yellow2Til verdens ende og tilbake: Antropologiens historie (2001)


Enhet og mangfold

yellow2Atskillelsens politikk (2009)

yellow2Det er typisk mauritisk å være god (1997)

yellow2En Candide for vår tid (1997)

yellow2Det store bildet– innledning til Jared Diamond (2011) pdf

yellow2Etnisitet, nasjonalisme og minoriteter: Begrepsavklaring og noen kritiske refleksjoner (1992) pdf

yellow2 Forord til Ernest Gellner: Nasjonalisme (1998)

yellow2Globalisation and the politics of identity (1999)

yellow2hva er SOSIALANTROPOLOGI? (2003)

yellow2Hva kan vi lære av Mauritius? (1991)

yellow2Ideen om India (1997)

yellow2Kulturforskjeller i praksis (Cultural differences in practice) (1994)

yellow2Likhet og forskjell i nittitallets Norge (1997)

yellow2Mangfold versus forskjellighet (2007)

yellow2Ned med nasjonalismen! (1991)

yellow2Normalitet (2006)

yellow2Teoretisk bricolage med datostempel (2002)

yellow2Trygghet (2006)Fundamentalisme og ambivalens


yellow2Ambivalens og fundamentalisme (1999)

yellow2Ambivalens og fundamentalisme etter 11. september (2002)

yellow2En amerikansk visjon for en ny verden -- om Robert Kagan (2003)

yellow2"Arbeiderklassen" og "imperialismen" (1997)

yellow2Bak fiendebildet (2001)

yellow2Fortellinger om somaliere (2008)

yellow2Frihet (m/Arne Johan Vetlesen, 2007)pdf

yellow2Hijaben og ‘de norske verdiene’ (2004)

yellow2Historien som destruktiv kraft (1995)

yellow2Flerkulturell forståelse (1997)

yellow2Kampen for å bli hørt (2002)

yellow2Kampen om Indias sjel (1999)

yellow2Karer med hår på brystet (2002)

yellow2Motreaksjoner 1: Islamismen og global modernitet (1995)

yellow2Motreaksjoner 2: Nei til EU og Europa som "Den Andre" (1995)

yellow2Møter mellom fundamentalismer eller konstruktiv dialog? (2004)

yellow2Den norske syke (2000)

yellow2En ny begynnelse for Afrikas blekeste stamme? (2004)

yellow2Det nye fiendebildet (The new enemy image) (1995)

yellow2Retten til å slippe: Om det nye religionsfaget (1996)

yellow2Retten til å være hybrid. Om å lese De sataniske vers (1994)

yellow2Unge kreoler i en senmoderne verden (1997)

yellow2Ytringsfrihet og globalisering (2007)pdf

 

Glokalisering

yellow2Anti-eurosentrismen (2002)

yellow2Corporate Stalinism (2002)

yellow2En ny, men ikke særlig vidunderlig, verden (1998)

yellow2Eksotisering (1998)

yellow2Etnifisering (1996)

yellow2Flyplassens kultur (1993)

yellow2Globalisering: Åtte nøkkelbegreper (2008)

yellow2Globaliseringens gode sider (1998)

yellow2Hvorfor samfunn kollapser (2005)

yellow2Jordens fordømte (2006)

yellow2Modernitet er ikke vestlig (1996)

yellow2Myten om påskefjellet (2000)

yellow2Om negerkonger og hottentotter (2007)

yellow2Subtropisk elegi (2000)

yellow2Tropenes tapte uskyld (1998)

yellow2Veikryssene mellom øst og vest (1994)

yellow2Verden er blitt ett sted. (1991)

yellow2Verden som møteplass. Essays om tverrkulturell kommunikasjon. (The World as a Meeting-Place. Essays in Cross-Cultural Communication) (1996)


Teknosofi


yellow2Arbeidstid (2004)

yellow2I begynnelsen var musikken (2006)

yellow2Den diabolske reversering: Hva McLuhan ikke så (1996)

yellow2Det rene tekniske fremskritt finnes ikke. Intervju med Arne Næss (1988)

yellow2Digital naivitet (1996)

yellow2Et informasjonshav av utilsiktede bivirkninger (2002)

yellow2Gaias hevn (2006)

yellow2Internett og demokratiets død (1996)

yellow2Livet i akademia (2005)

yellow2Lærebøker og CD-ROM (1994)

yellow2Makt er kommunikasjon (2009)

yellow2Mellomrommene (2002)

yellow2Tid og teknologisk tvang (1995)

yellow2Tsunamien i Asia og jordskjelvet i Lisboa (2005)

yellow2Øyeblikkets tyranni (2001)


Koloniale og post-koloniale steder

yellow2Afrika og anti-eurosentrismen (2002)

yellow2Antiturismens paradokser (1998)

yellow2Been there, seen this (1996)

yellow2Bistand som kulturkontakt (1995)

yellow2Brustne drømmer og nystekte chapatis (1997)

yellow2Den norske bygda sett utenfra (1996)

yellow2Den pessimistiske Said (1997)

yellow2Derfor bør anarkister stemme JA! (1994)

yellow2Det store bildet (2011) pdf

yellow2Edward Said in memoriam (2003)

yellow2En ny, spennende blanding! Intervju med Vikram Seth (1994)

yellow2Hinsides fiksjon (1997)

yellow2Hverdagsliv i Andeby (1997) pdf

yellow2India -- nittitallets litterære kraftsenter? (1996)

yellow2Hvor mange hvite elefanter? Kulturdimensjonen i bistandsarbeidet (How many white elephants? The cultural dimension of development aid) (1989)

yellow2Kampen om fortiden. Et essay om myter, identitet og politikk (The contested past. An essay on myth, identity and politics) Swedish version: Historia, Myt och Identitet (1996)

yellow2Litt om negerkonger og hottentotter (2006)

yellow2Språk, marginalitet og vidsyn (1996)

yellow2Sveriges tapte storhet (1995)

yellow2Typisk norsk. Essays om kulturen i Norge (Typically Norwegian. Essays on culture in Norway) (1993) Hele boken er nå tilgjengelig!

yellow2Tønsberg og tønsbergenserne (1997)

yellow2Utenforlandet. (Norge i sin egen olje) (1996)

yellow2Vår mann i Kabul (2006)


Urenhet


yellow2Barokke teksturer, muskelkraft og melodier (2009)

yellow2Biologisk og kulturelt mangfold (2010)

yellow2Fargeblindhet som mål (1996)

yellow2Fleretniske paradokser: En kritisk analyse av multikulturalismen (1993)

yellow2Fronter i minoritetsdebatten (1996)

yellow2Innpakningens betydning (2002)

yellow2Kan EU være demokratisk? (Can the EU be democratic?) (1994)

yellow2Kulturelle veikryss. Essays om kreolisering (Cultural crossroads. Essays on creolisation) (1994)pdf

yellow2Liming: Uvirksomhet som kunstform (1991)
yellow2Den mobile kulturen: Sverige i 1990-årene (I-III) (1997)

yellow2Nyliberalismen og minoritetene (2002)

yellow2Pionérarbeid med kritisk snert (2003)

yellow2Røtter og føtter (2004)

yellow2Subkulturer i det globale rom (1991)

yellow2Veien til et mer eksotisk Norge: En bok om nordmenn og andre merkelige folkeslag (1990) Hele boken er nå tilgjengelig!21. århundreyellow2All makt til glokalsamfunnet! (2000)

yellow2Antropologiens potensialer etter det primitives død (1999)

yellow2Austerlitz (2004)

yellow2Det bedøvede demokratiet (1996)

yellow2DU, DEG og DITT (1997)

yellow2Et langt, kaldt land nesten uten mennesker (1998)

yellow2Et verdensbilde for det 21. århundre I: Slik sluttet verden å være relativ (1997)

yellow2Et verdensbilde for det 21. århundre II: Hinsides gravalvor og ironi (1997)

yellow2Fra 68 til 86 og videre... (1992)

yellow2Hybrid kreativitet (1999)

yellow2Høyrepopulisme i Europas rikeste land (1997)

yellow2Kosmopolitikk (2006) pdf

yellow2Kulturterrorismen (Cultural Terrorism) (1993)

yellow2Pluralistisk universalisme: Et program for skolen i det 21. århundre (1999)

yellow2RIMI-samfunnet (2001)

yellow2Siste dagers heldige (1999)

yellow2Storeulvsyndromet (2008)

yellow2Tapet av fremtiden (2004)

yellow2Tidstyranniet (2000)

yellow2Ting blir verken verre eller bedre (2006)
yellow2Todorovs trehodede troll (2004)

yellow2Velkommen til RIMI-samfunnet! (2001)

yellow2Ytringsfriheten er et mål, ikke en realitet (1995)

Bagateller

yellow2De tre sidemålene (2004)
yellow2Fremskrittspartiet og akselerasjonen (2000)
yellow2Maktens arkitektur (1998)
yellow2"Noen av oss har snakket sammen" (1997)
yellow2Politisk opposisjon? (1997)
yellow2Solidaritet med Irak nå! (2000)
yellow2Tobakkens gleder (1992)
yellow2Verdens mektigste Bill (1994)
yellow2Øyeblikkets tyranni (epistel) (2000)
yellow2Vi ukritiske databrukere (1995)

Spor (fra Dagbladets lørdagsmagasin ca. 2006–2008)

yellow2Det nokså store VI
yellow2Emballasje
yellow2Farvel til det 20. århundre
yellow2Fisk og informasjonsteknologi
yellow2Fiskestimer og menneskeflokker
yellow2Flyforbud nå!
yellow2For mye
yellow2Fremtidsminne
yellow2Frihetens pris
yellow2God tid og dårlig tid
yellow2I begynnelsen var musikken
yellow2I fotballens skygge
yellow2Kunsten å glede seg
yellow2De nye livsfasene
yellow2Nye og gamle verdener
yellow2Også en form for demokrati
yellow2Orden i ordene
yellow2Retten til å være ulykkelig
yellow2Resirkulering
yellow2Rever er og blir rever
yellow2Spis gulrøtter mens det fremdeles er sunt
yellow2Størknet fett i veggene
yellow2Søpla vår
yellow2Tankeprinteren
yellow2Turisme som livsstil
yellow2Tre postmoderne scener og en fotnote
yellowUvitenhet er styrke
yellow2Vendepunkter
yellow1Verdens største ordbok