Velkommen til Gerds Hjemmeside

GerdA

Hallo der. Kom inn !

Jeg underviser bioingeniør-studenter ved Høgskolen i Oslo, grunnutdanningen for Bioingeniører. Og jeg lager videreutdanning for bioingeniører som er i arbeid. Faget jeg underviser i er mikrobiologi.

Jeg er interessert i fleksibel læring og fjernundervisning og har tatt i bruk internett til undervisning.

Nå er jeg student ved studieprogrammet IT-språk, logikk, psykologi ved Institutt for lingvistiske fag , fordi jeg tror jeg kan oppnå å få en bedre plattform for det jeg arbeider med.

I høst studerer jeg:

  1. HUMIT 1700 Grunnkurs i programmering
  2. HUMIT 1730 Hypermedier
  3. FIL 1101 Bevissthetsfilosofi

Jeg har mange interesser. Jeg har en døv datter, derfor er jeg interessert i tegnspråk. Jeg er opptatt av hvordan vi lærer og hva som skjer i hjernen vår når vi lærer. Og sist men ikke minst så har jeg et ganske spesielt forhold til mine små venner: mikroorganismene.

Disse nettstedene viser noe av det jeg er interessert i:

Når jeg ikke arbeider eller studerer så er jeg sammen med mann, barn og barnebarn og koser med mine to katter.

Planer Videre studier?


Vedlikeholdt av Gerd Asklund<Ås>
Sist endret 2003.09.15