Gerd Holmboe-Ottesen

Email: gerd.holmboe-ottesen@sum.uio.no

Arbeidsted: Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag