BIBLIOGRAFI

HOME - BESKRIVELSE - FORSKNING - UNDERVISNINGHARMONISERING - MEDLEMSKAP - VEDTEKTER - STYRET - KONTAKT- NYHETER -  BIBLIOGRAFI - IACL

Følgende nye publikasjoner er spesielt relevante for den komparative forskning i Norge:


Arbeidsrett:

Melanie Hack,Impact or Potential of Anti-discrimination Legislation, Comparisonbetween Norway and Germany, Workshop at IAAEG Trier November 12th and13th, 2009, Title of the Workshop: Extending the Working Life: EmpiricalAnalyses of Legal Regulations and their Enforcement

Stein Evju, Die Sicht der skandinavischen Länder, Reformdruck auf das Arbeitsrecht in Europa – Wie reagieren nationale Rechtsordnungen?, ZAAR Schriftenreihe Band 6. (Volker Rieble, Hg.) München, ZAAR Verlag. 2006, S. 34-48. Zusätzlich Diskussionsbeiträge S. 52-53, 55-56, 58.

Stein Evju, Voldgift og domstol i kollektivarbeidsrettslige tvister : Et komparativt blikk på genesen i Danmark og Norge, Rett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue 70 år. (Torstein Frantzen, Johan Giertsen, Giuditta Cordero Moss, red.). Oslo. 2007, s.507-521.

Stein Evju, Grenzüberschreitender Arbeitskampf auf Schiffen und Rechtswahl, Recht der Internationalen Wirtschaft, Frankfurt a.M. 2007, s. 898-908.

Stein Evju, Utstasjonering og sosial dumping – et skandinavisk perspektiv, Arbeidsret, Oslo. 2008, s. 1-20

Stein Evju, Labour Courts and Collective Agreements – The Nordic Model, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht, München 2008, s. 429-437.

Stein Evju, Die Zukunft der Kollektivautonomie und das nordische Modell, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht, München 2010, s. 48-61.


Stein Evju, Sjelløse tariffavtaler, Vänbok til Ronnie Eklund, Arbetsrättsliga föreningens skriftserie, volym VIII(Kerstin Ahlberg, red.). Uppsala. 2010, s. 169-185.

Stein Evju, Cross-Border Services, Posting of Workers, and Jurisdictional Alteration, European Labour Law Journal, Volume 1 (2010), s. 89-98.
Jens Christian Westly, No Oral Amendments-klausuler, Institutt for Privatrett Skriftserie, Universitet i Oslo, 2009/178, Project publication no 4, "Anglo-American Contract Models"Kontraktsrett:

Giuditta Cordero-Moss (ed.), BOILERPLATE CLAUSES, INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS AND THE APPLICABLE LAW,  Cambridge University Press 2011

Henrik Wærsted Bjørnstad, Entire Agreement-klausuler, Institutt for Privatrett Skriftserie, Universitet i Oslo, 2009/177, Project publication no 3, "Anglo-American Contract Models"

Fredrik Skribeland, No Waiver-klausuler, Institutt for Privatrett Skriftserie, Universitet i Oslo, 2009/176, Project publication no 2, "Anglo-American Contract Models"

Giuditta Cordero Moss, Anglo-American Contract Models and Norwegian or other Civilian Governing Law : An Introduction, Institutt for Privatrett Skriftserie, Universitet i Oslo, 2007/169, Project publication no 1, "Anglo-American Contract Models"

Giuditta Cordero Moss, Den nye europeiske internasjonale formueretten og norsk internasjonal formuerettLov og Rett, 2009, Vol. 48 Isse 2, pp. 67-83

Giuditta Cordero Moss, The 'Troika' and its effects on the harmonisation of contract law - illustrated by the duty of good faith bewteen the parties, (2009) Transnational Dispute Management, Vol. 6 Issue 1, pp. 2-21                                                          

Schulze, R. (ed.), Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, Sellier. European Law Publishers, 2008 med bidrag av Giuditta Cordero Moss, "Commercial contracts between consumer protection and trade usages: some observations on the importance of state contract law"

Amund Bjøranger Tørum , Direktekrav. Særlig om direktekrav ved kjøp, tilvirkning og entreprise. Formuerettslige analyser i komparativ belysning. Boken gir en komparativ framstilling av direktekrav i fransk, tysk, engelsk og amerikansk rett - med et norsk omdreiningspunkt. Nærmere omtale finnes:  
http://www.universitetsforlaget.no/boker/juss/fordringsrett_obligasjonsrett/katalog?productId=794128


Jon Egil Bergem, Berte-Elen Konow, Stein Rognlien, Kjøpsloven- og FN-konvensjonenom internasjonale løsørekjøpmed kommentarer, der Berte-Elen Konow står for CISG-kommmentaren.  Nærmere omtale finnes: 
http://www.gyldendal.no/new/default.asp?ID_Publisher=2&ID_Category=E7333CF07CA165EDC1256C4C005E6D7E&ID_Product=9788205308473

Study Group on a European Civil Code (red.), Lease of Goods : Principles of European Law.
Bidragsyterne til utgivelsen har vært Kåre Lilleholt, Anders Victorin, Andreas Fötschl, Berte-Elen R. Konow, Andreas Meidell og Amund Bjøranger Tørum. Nærmere omtale finnes: http://www.sellier.de/pages/en/buecher_s_elp/europarecht/355.lease_of_goods.htm

Schulze, Reiner (red.), New Features in Contract Law. Med bidrag av Giuditta Cordero Moss, “The Function of Letters of Intent and Their Recognition in Modern Legal Systems"
Nærmere omtale av boken finnes: http://www.sellier.de/pages/en/buecher_s_elp/europarecht/519.new_features_in_contract_law.htm


Wilhelmsson, Thomas (red.), Private Law and the many Cultures of Europe. Med bidrag av Giuditta Cordero Moss, “Harmonised Contract Clauses in Different Business Cultures" . Nærmere omtale av boken finnes: http://www.aspenpublishers.com/Product.asp?catalog_name=Aspen&p roduct_id=9041125930Internasjonal privatrett:


Giuditta Cordero Moss, Lovvalgsregler for internasjonale kontrakter: Tilsynelatende likheter og reelle forskjeller mellom europeiske og norske regler, Tidsskrift for Rettsvitenskap 5/2007, 679-717

Johan Giertsen, Torstein Frantzen, Giuditta Cordero Moss (red.), Rett og Toleranse : Festskrift til Helge Johan Thue. Nærmere omtale finnes her: http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=2834260&rom=MP <http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=2834260&rom=MP>Statsrett:


Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati. Boken har et gjennomført komparativt opplegg, og er satt opp som et hovedlitteraturalternativ i statsforfatningsrett på 2. avdeling ved rettsstudiet i Oslo. Nærmere omtale finnes: http://www.fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-0361-1


Scheiber, Harry N. (red.), Earl Warren and the Warren Court : The Legacy in American and foreign Law. Med bidrag av Eivind Smith, "Political Hero, Legal Dwarf? The Impact of the Warren Court in Europe". Nærmere omtale av boken finnes: http://www.lexingtonbooks.com/Catalog/SingleBook.shtml?command=
Search&db=^DB/CATALOG.db&eqSKUdata=0739116355 <http://www.lexingtonbooks.com/Catalog/SingleBook.shtml?command
=Search&db=%5eDB/CATALOG.db&eqSKUdata=0739116355>HOME - BESKRIVELSE - FORSKNING - UNDERVISNINGHARMONISERING - MEDLEMSKAP - VEDTEKTER - STYRET - KONTAKT- NYHETER -  BIBLIOGRAFI - IACL