HARMONISERING

HOME - BESKRIVELSE - FORSKNING - UNDERVISNINGHARMONISERING - MEDLEMSKAP - VEDTEKTER - STYRET - KONTAKT- NYHETER -  BIBLIOGRAFI - IACL

På flere rettsområder er tallrike internasjonale nettverk og arbeidsgrupper aktive i komparativrettslig forskning med sikte på en harmonisering av regelverket.

 Følgende er noen av de grupper og nettverk som har norsk deltagelse:

 

HOME - BESKRIVELSE - FORSKNING - UNDERVISNINGHARMONISERING - MEDLEMSKAP - VEDTEKTER - STYRET - KONTAKT- NYHETER -  BIBLIOGRAFI - IACL