BESKRIVELSE
FORSKNING
UNDERVISNING

HARMONISERING
MEDLEMSKAP
VEDTEKTER
STYRET

KONTAKT

NYHETER
BIBLIOGRAFI
IACL

Norsk forening for komparativ rett har som formål å fremme interesse for komparativ rett, komparativrettslig metode  og komparativ forskning på alle rettsområder.

I startfasen skal foreningen samle og formidle informasjon om allerede pågående komparativ forskning, undervisning og de internasjonale nettverk knyttet til dem.

 

Foreningens styre er norsk nasjonalkomité i International Academy of Comparative Law og i International Association of Legal Sciences og tar også ellers sikte på å fremme norsk komparativrettslig forsknings deltagelse i internasjonale fora.