KONTAKT

Norsk forening for komparativ rett

Institutt for privatrett
Postboks 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo

 

Telefaks: 22 85 96 20

 

E-post: komparativrett@jus.uio.no

 


HOME - BESKRIVELSE - FORSKNING - UNDERVISNINGHARMONISERING - MEDLEMSKAP - VEDTEKTER - STYRET - KONTAKT- NYHETER -  BIBLIOGRAFI - IACL