MEDLEMSKAP

Medlemskap i forening er åpent for alle som har interesse for komparativ rett. Den årlige medlemskontingent er NOK 100. For årene 2007 og 2008 er samlet kontingent NOK 100.

 Man søker om medlemskap ved å henvende seg skriftlig eller per mail til foreningen: KONTAKT.HOME - BESKRIVELSE - FORSKNING - UNDERVISNINGHARMONISERING - MEDLEMSKAP - VEDTEKTER - STYRET - KONTAKT- NYHETER -  BIBLIOGRAFI - IACL