STYRET

På årsmøtet 14 mai 2007 ble følgende styret valgt:

Styreleder: Giuditta Cordero-Moss (for 2 år), http://www.jus.uio.no/ifp/ansattesider/ansatte/moss.html  

Styremedlem: Eivind Smith (for 2 år), http://www.jus.uio.no/ior/ansatte/smith.html

Styremedlem: Kåre Lilleholt (for 1 år), http://folk.uio.no/kaareli/index.html  

Varamedlem/Sekretær: Herman Bruserud (for 1 år), http://www.jus.uio.no/ifp/ansattesider/ansatte/bruserud.html

 


HOME - BESKRIVELSE - FORSKNING - UNDERVISNINGHARMONISERING - MEDLEMSKAP - VEDTEKTER - STYRET - KONTAKT- NYHETER -  BIBLIOGRAFI - IACL