Gunnar Øyvin Fredrikson

M3
Jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet
Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for Informatikk
404 - Embedded data could not be found.