<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<style>
a:link                 {font:8pt/11pt verdana; color:red}
</style>
<title>The End of The Internet</title>
<META http-equiv=Content-Type content="text-html; charset=Windows-1252">
<link rel="stylesheet" href="/templates/weird.css" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="white" text="#000000">
<table cellspacing=5 cellpadding=3 width=400>
  <tr> 
    <td valign=top align=left> <img src=".\information.gif" width="25" height="33"> 
    </td>
    <td valign=center align=left width=360> 
      <p id=textSection1 style="FONT: 13pt/15pt verdana; COLOR: black"><span 
      id=errorText>Flere sider kan ikke vises</span></p>
      </td>
  </tr>
  <tr> 
    <td width="400" colspan="2" height="27"><font
    style="COLOR: black; FONT: 8pt/11pt verdana">Siden du ser etter har ingen tekniske problemer. Du må gjerne justere leserinnstillingene dine, men det vil ikke hjelpe for dette er ganske enkelt siste side på internett.  </td>
  </tr>
  <tr> 
    <td width="400" colspan="2" height="27"><font
    style="COLOR: black; FONT: 8pt/11pt verdana"> 
      <hr noshade>
      <p>Prøv følgende: </p>
      <ul>
        <li> Klikk <img src=".\refresh.gif" width="13" height="16"> 
          <u>Oppdater </u>, uten effekt. 
        <li>
        Hvis du skrev inn adressen til siden på adresselinjen, ikke tenk på det, den er høyst sannsynlig stavet riktig likevel. 
        <li>
        Det er ingen grunn til å kontrollere tilkoblingsinnstillingene ved å klikke <b>Alternativer for Internett</b> på <b>Verktøy</b>-menyen, eller i kategorien <b>Tilkoblinger</b> velge <b>Instillinger</b>. Instillingene dine er sikkert de samme som gis av systemansvarlig for lokalnettet (LAN) eller Internett-leverandøren (ISP) likevel. <br>
        Det er ikke der problemet ditt ligger. 
        <li> Hvis systemansvarlig har aktivert funksjonen, kan Microsoft Windows søke gjennom nettverket og oppdage innstillinger for nettverkstilkobling automatisk. Dette vil heller ikke hjelpe. Så linken <a  href="javascript:doNetDetect()" title="Detect Settings"><img border=0 src="search.gif" width="16" height="16" alt="Detect Settings" align="center"> Søk etter nettverksinnstillinger</a> er helt nytteløst å prøve. Slapp av. Du er virkelig kommet til den aller siste siden på internett. 
        <li>
        Noen områder krever 128-bits tilkoblingssikkerhet. Du kunne klikke på <b>Om Internet Eksplorer</b> i <b>Hjelp</b>-menyen og bestemme hvilken grad av sikkerhet du ønsker, men det ville ikke hjelpe det dugg.
        <li> Det vil heller ikke hjelpe å velge <b>Alternativer for Internett</b> på <b>Verktøy</b>-menyen, og i kategorien Avansert bla nedover til avsnittet Sikkerhet og merke av for innstillinger for SSL 2.0, SSL 3.0, TSL 1.0 og PCT 1.0.
        <li> Hvis du vil, kan du klikke <u><a href="javascript:history.back(1)"><img valign=bottom border=0 src="back.gif"> Tilbake</a></u>-knappen  - men det vil ikke gjøre noen forskjell heller! 
        <li>Klikk gjerne også <u><a href="http://www.ingeneksisterendeside.net"><img valign=bottom border=0 src="bomb.gif"> Bombe</a></u>-knappen hvis du tror det vil hjelpe, men det gjør ikke det. </li>
 
      </ul>
      <P id=IEText style="FONT: 8pt/11pt verdana; COLOR: black"><b>Det er ingen server eller DNS-feil<br>
        Dette er slutten.</b></p>
    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>