25-års-jubileet i juni/juli 2000
Klikk deg videre fra bilde til bilde.... 

Ann-Lisbeth & Hans Arne


Bidrag (bilder m.m.) ønskes!! Send det du har (elekronisk eller pr papir/dias) til
Per Harald (perhp@world-online.no) i Harstad, eller
Hans Arne (h.a.nakrem@nhm.uio.no) i Oslo.