Bilder fra pubrunden på Utheim, fredag 26. juni 2015

Bilder fra festen på Røkenes gård, lørdag 27. juni 2015

 
 

Offisiell nettside for Harstad Gymnas 1972-75

Nettsidene vedlikeholdes av Hans Arne Sist oppdatert: 18. juli 2015

Tilbake til hovedsiden