Elev-portrettet
Klikk deg videre fra bilde til bilde.... 

Hans Arne heter nå Hans Arne Nakrem og bor i Oslo
epost: h.a.nakrem@nhm.uio.no
hjemmeside: http://folk.uio.no/hanakrem/
Bidrag (bilder m.m.) ønskes!! Send det du har (elekronisk eller pr papir/dias) til
Per Harald (perhp@world-online.no) i Harstad, eller
Hans Arne (h.a.nakrem@nhm.uio.no) i Oslo.