Elev-portrettet
Klikk deg videre fra bilde til bilde.... 

Hans Jacob Rødø

Hans Jacob dro som AFS-student til USA etter 1.gym,
etter å ha lært oss andre hvordan man lager sterkt, men illeluktende øl!!Bidrag (bilder m.m.) ønskes!! Send det du har (elekronisk eller pr papir/dias) til
Per Harald (perhp@world-online.no) i Harstad, eller
Hans Arne (h.a.nakrem@nhm.uio.no) i Oslo.