Nygamle bilder fra Torfinns album (1972-75) 
(tilføyd her mars 2002)

Bildeserie 1: Fra 17. mai 1975, russefeiring
Bildeserie 2: Klasseturer, fester
Bildeserie 3: Klasseturer, fester
Bildeserie 4: Klasseturer, fester
 

 Bidrag (bilder m.m.) ønskes!! Send det du har (elektronisk eller pr papir/dias) til
Per Harald (perhp@world-online.no) i Harstad, eller
Hans Arne (h.a.nakrem@nhm.uio.no) i Oslo.