**


Utklipp fra Russeavisa, bilder og "omtale" for alle elevene:

De som sto i "Russeavisa":

Andreassen, Bodil
Andreassen, Gudrun
Arvesen, Torunn Marie
Bekkelid, Hulda
Eliassen, Torhild
Grimstad, Knut
Igeland, Geir
Jacobsen, Ann-Inger
Lorentzen, Roald
Mikkelsen, Aud-Janne
Mustaparta, Inger
Nielsen, Hans Arne
Nilssen, Kjell
Olsen, Geir
Pedersen, Rose
Ruud, Håkon
Rødland, Marit
Stenhaug, Gunn Karin
Stensen, Wenche
Teigland, Ann-Lisbeth

De som ikke sto der:

Astrup, Merete
Fredheim, Torfinn
Gabrielsen, Magne
Møkleby, Kjell
Pettersen, Per Harald

Noen var innom for "kortere tid"

Bergland, Kåre
Iversen, Arne Knut
Olsen, Wenke
Rogde, Britt
Rødø, Hans Jacob
Vold, SverreBidrag (bilder m.m.) ønskes!! Send det du har (elektronisk eller pr papir/dias) til
Per Harald (perhp@world-online.no) i Harstad, eller
Hans Arne (h.a.nakrem@nhm.uio.no) i Oslo.