Klassetur til Storvannet
Klikk deg videre fra bilde til bilde.... 
Hans Arne, Geir, Gunn Karin & Ann-Lisbeth


Bidrag (bilder m.m.) ønskes!! Send det du har (elekronisk eller pr papir/dias) til
Per Harald (perhp@world-online.no) i Harstad, eller
Hans Arne (h.a.nakrem@nhm.uio.no) i Oslo.