Elev-portrettet
Klikk deg videre fra bilde til bilde.... 

Sverre Vold

Sverre (til høyre), sammen med Kåre, på klassetur til StorvannetBidrag (bilder m.m.) ønskes!! Send det du har (elekronisk eller pr papir/dias) til
Per Harald (perhp@world-online.no) i Harstad, eller
Hans Arne (h.a.nakrem@nhm.uio.no) i Oslo.