Dataamatørforeningen (DAF)

var en forening for de som er spesielt interessert i datamaskiner og EDB. Foreningens aktiviteter foregikk i Oslo der vi hadde egne lokaler.

DAF-medlemmene hadde blant annet følgende tilbud:

  • Medlemsmøter og åpent hus annenhver onsdag utenom skoleferiene.
  • Et hyggelig miljø der man møtes rundt felles interesser.
  • Ekskursjoner og utflukter til interessant bedrifter og institusjoner.
  • Medlemsbladet I/O som utkom fire ganger i året.
  • Nyhetsbladet Nytt fra DAF med møteinnkallinger og annet nyhetsstoff. Utkommer en til to ganger i måneden i møtesesongen.
  • DAF-konferansene på Infolink BBS Tlf:22xxxxxx for medlemmer og andre interesserte.
  • Programvaretilbud
  • Rimelig Internett-tilbud
  • Gratis privatannonser i I/O.
Foreningen opphørte å eksistere rundt 2003, men som redaktør for medlemsbladet "I/O" fra 1996 til 1999 lagde jeg i 2007 PDF'er av de 11 numrene jeg hadde ansvar for. Dette fordi innholdet kan være av interesse for data-historieinteresserte og kanskje også for foreningens tidligere medlemmer. Klikk på forsidene under, så får du lese hele nummeret!

Oppdatert: Februar 2007

400 kb

800 kb

850 kb

1,3 mb

2,7 mb

1,2 mb

2 mb

1,5 mb

2,3 mb

5,5 mb

1,4 mb

Hans Arne Nakrem © 2007