Epost:

Besøksadresse:
Geologisk museum ("Brøggers hus")
Sars gate 1 (inni Botanisk hage, Tøyen)
0562 Oslo

Postadresse:
Naturhistorisk museum,
Pb 1172 Blindern, 0318 Oslo

Telefon 22851732 - 92463785.

Oppdatert 1. mars 2013


Professor ved Naturhistorisk museum, Seksjon for forskning og samlinger, på Tøyen, Universitetet i Oslo.

Tidligere prosjektleder for UNADOK: Universitetsmuseenes naturhistoriske dokumentasjonsprosjekt. Prosjektet hadde som mål å EDB-registrere samlingene ved de naturhistoriske museene tilsluttet universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Før det: geolog ved IKU (SINTEF Petroleumsforskniong, Trondheim)

Marokko 2012 - Flash-bilder (2-10 MB pr fil)

Forskningsområder:
Paleontologi / geologi. Bryozoer og conodonter fra karbon, perm og trias på Svalbard og andre arktiske områder. Conodonter og generell paleontologi i Oslofeltets silur++. Jura på Svalbard, hydrokarbonseep'er (metanoppkommer) og marine øgler, sammen med Jørn H. Hurum.

Forskningssidene (med nedlastbare artikler) ligger under museets nettsider:
http://www.nhm.uio.no/om/organisasjon/forskning-samlinger/personer/hanakrem/index.html Underviser på Svalbard - SVALEX

IKT & EDB:
Databaser (FoxPro og FileMaker) i muséer, samlinger av fossiler og systematisering av slike samlinger. Web-baserte databaser: http://bryozo.uio.no/types/

PC; maskin- og programvare. Jeg var redaktør for I/O - DAF (Dataamatørforeningen) sitt tidsskrift fra 90-tallet - noen årganger ligger på nettet

I årene 1978-85 var jeg en hyppig konsertgjenger. Det ble masse coole bilder fra disse konsertene som du kan se her. Mange av disse bildene er nå permanent utstilt på Chateau Neuf (Studentersamfundet, Oslo). Det digitale albumet blir fortløpende oppdatert, også med konserter fra 2012(!). Født & oppvokst i Harstad, - har laget nettsider med bilder fra gymnasdagene der, samt nettsider fra Barne/Ungdomsskolen (jubileer).

Gift med Eva Lyngbakken

Vi har forøvrig en katt - Gråpus - som til stadighet er ute i krigen !! Sjekk bilde (100 kb)