Hannes (nokså rudimentære) hjemmeside


Hanne Martine Eckhoff
postdoktor ved PROIEL, IFIKK, HF
h.m.eckhoff(krøllalfa)ifikk.uio.no
 


Faglige interesser: eldre og moderne russisk, gammelkirkeslavisk, kognitiv grammatikk, konstruksjonsgrammatikk, komplekse konstruksjoners semantikk, syntaktisk produktivitet, kontrastering av konstruksjoner språkinternt, tverrspråklig og over tid, possessivitet, bestemthet.

Publikasjoner

CV

In English