KSS12


Kognitivt sommerseminar 2012

Vi ønsker velkommen til årets kognitive sommerseminar i Oslo 10.–11. juni. 2012-seminaret blir organisert av NORKOG i samarbeid med forskergruppa Time is Space: Unconscious Models and Conscious Acts ved Senter for grunnforskning, og vil finne sted ved Det Norske Videnskabs-Akademi i Drammensveien 78. Konferansespråket er engelsk denne gangen.

Inviterte foredragsholdere:
Professor Mark Turner (Case Western Reserve University)
Professor Laura Janda (Universitetet i Tromsø)

Konferansen består ellers av foredrag som forholder seg til kognitiv lingvistikk i vid forstand,  for eksempel

– kognitiv semantikk
– kognitive tilnærminger til syntaks, konstruksjonsgrammatikk
– bruksbaserte språkmodeller
– kvantitative metoder i kognitiv lingvistikk
– korpuslingvistikk og kognitiv lingvistikk
– diakron kognitiv lingvistikk og konstruksjonsgrammatikk

Velkommen!