Velkommen

Jeg er en student på 22 som går på TOOL - Teknologi, organisasjon og læring, ved matnat-fakultetet. TOOL er et program som spenner over fagfeltene informatikk, sosiologi og pedagogikk. Nøkkelordet for programmet er endringer i organisasjoner.

Det vil etterhvert komme en litt mer avansert hjemmeside. I mellomtiden kan du se på følgende dokumenter:

Eldre dokumenter:

Timeplaner
H03, V04 H04
Fagstoff
Computer-supported cooperative work (CSCW), Kunnskapsorganisasjoner (KORG), Avansert problemløsning med høynivå-språk, Design av interaktive nettsteder (DIW), Organisasjon, ledelse og arbeid, Læringsinformatikk (IKT-ped), TOOL 1100, Arbeidslivspedagogikk 1
Gruppelærer
Gruppelærersider for gruppe 32 i INF 1000 - Grunnkurs i Objektorientert programmering H03 .

Hans S. Tømmerholt, hanssto@ifi.uio.no, Sist oppdatert: [an error occurred while processing this directive]