Disposisjon for SOS-oppgave

Innledning

Problemstilling, avgrensing.

Beskrivelse av bensinstasjonen

Faktabeskrivelse av stasjonens plassering, ansatte arbeidsdag, osv.

Datamateriale og metode

Presentasjon av datamaterialet, og hvordan jeg har fått tak i det. Hvordan jeg har gjennomført observasjoner og intervju, og hvordan jeg har skaffet hvilke forskjellige dokumenter

Hovedtrekk, sentrale funn i dataene.

Drøftning

Se notatene for oversikt over momentene innen hvert punkt. Planlegger å gi en beskrivelse for hvert av disse. Evt ting jeg ikke ser nøye på, fordi det ikke forekommer i bedriften, definerer jeg først.

Situasjonsfaktorer

Organisasjonsdesign

Samordningsmåter

Organisasjonsenheter

Organisasjonsformer

Litt usikker på om de skal klart deles opp, ettersom det er en del overlapp. Uansett greit å ta beskrivelsene av omgivelsene, design og samorning, for så å plassere de forskjellige strukturene, og prøve å komme fram til en organisasjonsform.

Avslutning

Viktige poenger. "Konklusjoner" ang organisasjonsdesignet.

Videre spørsmål som kan tas opp.

Litteraturliste

Bla bla bla.