Til Visual Comparer


Figurer i masteroppgaven som ble utydelige i overgangen fra word til pdf.

Figur side 53
Figur side 69
Figur side 72
Figur side 74

Datasettene som er brukt til teste VC-Combiner

Dog36a
Dog36b
Dog36c

Kildekode

Kildekoden til Visual Comparer og VC-Combiner
Kildekoden som genererer datasettet Dog36