Hege Berg Henriksens hjemmeside
Ansatt: Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO  
Stilling: Rådgiver/Prosjektkoordinator  
E-post h.b.henriksen@medisin.uio.no  
Telefon 22851520  
Fax 22851398