Min hjemmeside

Heidi Rognerud


Jeg går på profesjonsstudiet i informatikk og dette faget skal jeg ta dette semesteret:


Oblig 1 i inf 1040
Oblig 2 i inf 1040Oppdatert 6. januar 2008 av heidijr@student.matnat.uio.no