Logg

14 MAR 2014 - Oppdatering

FREDAG

Etter noen år siden forrige oppdatering av "loggen", kom jeg på at det hadde sikkert vært fint med litt oppdatert info. Jeg er ferdig med PhDen (juni 2013) og jobber nå som post.doc. ved Institutt for Energiteknikk i et prosjekt som skal øke kunnskapen om totalspredningsteknikker (Total scattering) i Norge. Foreløpig ser vi på hydrogen sin posisjon i forhold til metallatomene i enkle bcc- og fcc-legeringer av Ti-V-M, der M kan være Cr, Mn, Fe, Co, Ni.

07 JAN 2010 - Oppdatering

TORSDAG

Da har et nytt år begynt. Jeg hører nå til den lille gruppen av stipendiater på IFE, og holder på med en doktorgrad i komplekse materialer. Prosjektet mitt går ut på å få nanopartikler av leire til å selvorganisere seg inne i en polymer ved hjelp av elektriske felt. På denne måten lages noe som heter CPNC, eller Clay Polymer Nanocomposites.

13 MAR 2009 - EPS-fix

FREDAG

Jeg har akkurat funnet ut at Origin 8 i kombinasjon med MS Word 2003 ikke håndterer EPS-bildefiler så bra så jeg fant en fiks til akkurat dette. Man må erstatte fila EPSIMP32.FLT med den som kommer med Origin 7. Såre enkelt! Jeg skrev også et dokument på engelsk der jeg viser hva som skjer og hvordan man skal gå frem. Den kan du finne her: EPS-Originfix Fila som må til for å fikse det er her: EPSIMP32.FLT