Norsk English

Herbjørn Andresen

Hovedside

Bilde av meg

Stipendiatens kontrafei

Velkommen til min hjemmeside

Jeg er stipendiat ved Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo. Jeg begynte i stillingen 16. januar 2006. Planen er å avlegge en doktorgrad (ph.d.) innen stipendet utløper i januar 2010.

Forvaltningsinformatikk er en tverrfaglig disiplin, og drives i et samarbeid mellom juridisk, matematisk-naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og historisk-filosofisk fakultet. Avdeling for forvaltningsinformatikk er samlokalisert med Institutt for rettsinformatikk ved juridisk fakultet.

Min stipendiatstilling er knyttet til prosjektet iAccess, som er et samarbeid mellom NTNU, Sintef og UiO. Prosjektet inngår i Norges forskningsråds program IKT SoS (IKT sikkerhet og såbarhet). Nærmere om iAccess og min deltakelse i prosjektet finnes under eget menypunkt på denne hjemmesiden.

Temaet for min avhandling er kontroll med tilganger til og flyt av pasientopplysninger i helsesektoren. Se under menypunktet “Mitt prosjekt” for mer informasjon

Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer om det jeg holder på med, eller om du har tips og synspunkter på emnet.

Kontaktinformasjon:

Herbjørn Andresen
Avdeling for forvaltningsinformatikk
St. Olavs plass 5
Postboks 6706 St Olavs Plass
0130 Oslo

Telefon: 22 85 00 76
epost: herbjorn·andresen (at) jus·uio·no

Denne siden ble sist endret 28.01.2006