Fagrelaterte pekere for Harald Fekjær

*Min CV

*Addreg version 1.00 ; An S-plus package for additive survival analysis

*Konfint - Et javaprogram for utregning av konfidens-intervaller

*Uavhtest - Et javascript som utfører kji-kvatrattesten (tester uavhengighet) i 2X2- tabeller.

*Ekstraoppgave i statistikk for skiinteresserte


Sist forandret november 1996